Power 4, Coaching for Empowerment FR NL EN
Onze basis
Welkom

Coaching in ondernemingen

Individuele coaching

Teamcoaching

Wie zijn wij?

Onze filosofie

Gerealiseerde opdrachten
en getuigenissen


Onze programma's

Onze basis

Contact met ons opnemen

Power 4, Coaching for Empowerment

Vincent Lenhardt

Vincent Lenhardt, Voorzitter van het kantoor Transformance (Parijs), introduceerde het begrip coaching in 1988 in Frankrijk. Hij was voorzitter van de Europese Vereniging voor Transactionele Analyse. Hij geeft regelmatig lezingen voor werkgeversverenigingen en publiceerde verschillende werken over transactionele analyse en management, met name ‘Les responsables porteurs de sens’ (uitg. Insep.).

» www.transformancepro.com

Transactionele Analyse (Eric Berne)

Transactionele Analyse is een persoonlijkheids- en communicatietheorie die toelaat acties, reacties en gedragingen te analyseren. Via Transactionele Analyse is het mogelijk communicatiemechanismen (transacties) beter te begrijpen en van hieruit een grotere persoonlijke efficiëntie te verkrijgen en zo de relaties met anderen te verbeteren.

» www.itaaworld.org

Process Communication (Taibi Kahler)

Pragmatisch en relevant model voor communicatie en motivatiein de onderneming. Deze theorie, gegroeid vanuit TA, is waardevol voor het begrijpen en het beheren van relaties op het niveau van management. Zij verhoogt de motivatie van medewerkers, helpt verkoopsresultaten, interne en externe communicatie te verbeteren, en de aanwerving te optimaliseren.

» www.processcommunication.eu

NeuroCognitieve en Gedragsmatige Methode (NGM)

De NeuroCognitieve en Gedragsmatige Methode maakt een synthese tussen de wetenschappelijke psychologie (gedragsmatige en cognitieve therapieën) en de neurowetenschappen (hersenwetenschappen). Deze methode, resultaat van 20 jaar onderzoek, laat toe een systemische visie op het gedrag van een individu te ontwikkelen teneinde het mechanisme in de hersenen te identificeren dat aan de oorsprong ligt van een disfunctie en passende oefeningen toe te passen.

De NGM is in de eerste plaats een pragmatische methode en richt zich op het hier en nu. Het is een heel efficiënte methode op het vlak van stressbeheer, motivatiebeheer, het behandelen van gedragsblokkeringen, het omgaan met machtsverhoudingen en het reguleren van organisatieprocessen.

» www.neurocognitivism.be

Systemische en strategische benadering (Palo Alto)

De systemische en strategische benadering (ook genoemd Oplossingsgerichte Therapie) richt zich op de manier waarop problemen zich voordoen in het hier en nu, en gebruikt de omgeving van de klant om problemen op te lossen. Gebaseerd op onderzoek over communicatie, tracht deze benadering het dagelijks leven zo snel mogelijk te verbeteren door de betrokken personen nieuwe ervaringen te laten opdoen waardoor zij in staat zijn het heden en de toekomst op een nieuwe wijze aan te pakken.

» www.igb-mri.com

Organisatie Theorie (Eric Berne)

Theorie die de wetenschappelijk gefundeerde basiselementen van elke organisatie op beknopte wijze weergeeft. Via een specifieke procedure is het mogelijk een zeer precieze analyse en diagnose te verkrijgen van een organisationele structuur.